Kristeligt Forbund for Studerende

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Ribevej 71, 7100 Vejle, CVR nr. 51027116

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kfs.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og Instagram), salg/auktion, merchandise og SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingsbøsser er opstillet ved foreningens lejrfaciliteter.  

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til at opfylde foreningens formål blandt studerende til at:

  • forkynde evangeliet til personlig tro på Jesus Kristus.
  • styrke det kristne fællesskab.
  • kalde til et liv i tjeneste for Jesus Kristus som Frelser og Herre i hjem, samfund og menighed.
  • formilde kaldet til forbøn, offer og tjeneste i tværkulturel mission i Danmark og i udlandet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00755