Rådet for Offerfonden

Offerfonden er oprettet af Folketinget med virkning fra den 1. januar 2014 med det formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre og grupper heraf.

Om offerfonden Ofte stillede spørgsmål

Nyheder

Om Offerfonden

Offerfonden er oprettet af Folketinget med virkning fra den 1. januar 2014 med det formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre og grupper heraf.

Der kan alene ydes støtte til projekter og aktiviteter og ikke direkte til enkelte ofre.

 

Om Offerfonden

Kontakt

Du kan kontakte Rådet for Offerfonden på:

E-mail: offerfonden@civilstyrelsen.dk

Telefon: 33 92 33 34