Nyheder

Nyheder Indsamlingsnævnet Offerfonden Erstatningsnævnet Retslægerådet Fonde Fri proces Erhvervelse af fast ejendom Tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter Retsinformation Advokatsager

Civilstyrelsen har den 1. september 2020 sendt udkast til bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler i høring. Høringsfristen er 4 uger. Forslaget med høringsbrev kan findes på www.hoeringsportalen.dk.

Søg