Nyheder

Nyheder

Civilstyrelsen har den 1. september 2020 sendt udkast til bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler i høring. Høringsfristen er 4 uger. Forslaget med høringsbrev kan findes på www.hoeringsportalen.dk.

Søg