Erhvervelse af fast ejendom

Hvis du ikke har bopæl i Danmark i erhvervelseslovens forstand eller ikke har haft bopæl i Danmark i mindst 5 år, skal du som udgangspunkt have Civilstyrelsens tilladelse til at erhverve fast ejendom i Danmark.

Ansøg om tilladelse til at erhverve en helårsbolig Ansøg om tilladelse til at erhverve en sekundærbolig (PDF)

Apply for permission to acquire a permanent dwelling Apply for permission to acquire a non-permanent dwelling (PDF)

Ofte stillede spørgsmål

Aktuelt

Om Erhvervelse af fast ejendom

Erhvervelsessagerne behandles af kontoret Fonde & Ejendomme. Kontoret behandler sager om og fører tilsyn med ikke-erhvervsdrivende fonde. Kontoret behandler også ansøgninger om udlændinges erhvervelse af fast ejendom, og er klageinstans for Familieretshusets afgørelser om værgemål og fremtidsfuldmagter. Kontoret behandler også visse arvesager.

Læs mere om Fonde & Ejendomme her.

Kontakt

Telefon: 33 92 33 34
E-mail: civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk