Værgemål og fremtidsfuldmagter

Civilstyrelsen er klageinstans for Familieretshusets afgørelser om værgemål og fremtidsfuldmagter.

Værgemålssagerne kan fx vedrøre afgørelser om valg af værge, anvendelse af personen under værgemåls formue og vederlag til værgen, men ikke spørgsmålet om, hvorvidt en person overhovedet skal under værgemål, da dette henhører under domstolenes kompetence.

Fremtidsfuldmagtssagerne kan fx vedrøre om en fremtidsfuldmagt skal sættes i kraft og omfanget af fuldmagten.

Ofte stillede spørgsmål Vejledning til værger Vejledning om fremtidsfuldmagter

Aktuelt

Om Værgemål & Fremtidsfuldmagter

Værgemåls- og fremtidsfuldmagtssagerne behandles af kontoret Fonde & Ejendomme. Kontoret behandler sager om og fører tilsyn med ikke-erhvervsdrivende fonde. Kontoret behandler også ansøgninger om udlændinges erhvervelse af fast ejendom, og er klageinstans for Familieretshusets afgørelser om værgemål og fremtidsfuldmagter. Kontoret behandler også visse arvesager.

Læs mere om Fonde & Ejendomme her.

Kontakt

Kontoret for Værgemål & Fremtidsfuldmagter kan kontaktes på

E-mail: civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk

Telefon: 33 92 33 34