Erstatningsnævnet

Erstatningsnævnet og nævnets sekretariat behandler ansøgninger om erstatning til personer, der har fået en fysisk eller psykisk personskade som følge af en straffelovsovertrædelse. Reglerne herom findes i offererstatningsloven. Nævnet tilkender erstatning efter dansk rets almindelige regler. Det betyder blandt andet, at erstatning og godtgørelse udmåles efter reglerne i erstatningsansvarsloven.

Ansøg om erstatning Ofte stillede spørgsmål

Aktuelt

Om Erstatningsnævnet

Erstatningsnævnet og nævnets sekretariat behandler ansøgninger om erstatning til personer, der har fået en fysisk eller psykisk personskade som følge af en straffelovsovertrædelse. Reglerne herom findes i offererstatningsloven. Nævnet tilkender erstatning efter dansk rets almindelige regler. Det betyder blandt andet, at erstatning og godtgørelse udmåles efter reglerne i erstatningsansvarsloven.

Om Erstatningsnævnet

Kontakt

Erstatningsnævnets sekretariat
Toldboden 2, 2. sal
8800 Viborg

Mandag-fredag kl. 10-13

Telefon: 33 92 33 34
E-mail: erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk