Erstatningsnævnet

Erstatningsnævnet og nævnets sekretariat behandler ansøgninger om erstatning til personer, der har fået en fysisk eller psykisk personskade som følge af en straffelovsovertrædelse. Reglerne herom findes i offererstatningsloven. Nævnet tilkender erstatning efter dansk rets almindelige regler. Det betyder blandt andet, at erstatning og godtgørelse udmåles efter reglerne i erstatningsansvarsloven.

Ansøg om erstatning Ofte stillede spørgsmål

Aktuelt

Om Erstatningsnævnet

Erstatningsnævnet og nævnets sekretariat behandler ansøgninger om erstatning til personer, der har fået en fysisk eller psykisk personskade som følge af en straffelovsovertrædelse. Reglerne herom findes i offererstatningsloven. Nævnet tilkender erstatning efter dansk rets almindelige regler. Det betyder blandt andet, at erstatning og godtgørelse udmåles efter reglerne i erstatningsansvarsloven.

Om Erstatningsnævnet

Kontakt

Du kan kontakte Erstatningsnævnets sekretariat på:

E-mail: erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk

Telefon: 3392 3334