Ansøg om tilskud

Civilstyrelsen skal have modtaget ansøgninger om tilskud senest den 1. marts i ansøgningsåret. 

Ansøgningen sendes til civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk eller til Civilstyrelsen, Toldboden 2, 2. sal, 8800 Viborg.
 
Sammen med ansøgningen om tilskud skal der indsendes årsregnskab og årsberetning for det seneste regnskabsår samt et budget for det år, der søges tilskud til. Der skal også oplyses et reg.nr. og et kontonr., som et eventuelt tilskud skal udbetales til.

Tro- og loveerklæring

Hvis retshjælpsinstitutionen i det seneste regnskabsår har modtaget tilskud under 250.000 kr., skal der også indsendes en tro- og loveerklæring. Civilstyrelsen har udarbejdet en skabelon til tro- og loveerklæringen, som du kan finde her.

Tro- og loveerklæring (PDF)