Retningslinjer for god indsamlingsskik

Indsamlingsnævnet har fastsat nogle retningslinjer for god indsamlingsskik, som skal overholdes af alle, der foretager indsamlinger. Reglerne gælder også for hjælpeorganisationers hvervning af medlemmer ved personlig eller telefonisk henvendelse.

Du kan læse retningslinjerne for god indsamlingsskik her (PDF).

Særligt ved brug af indsamlingsbøsser

Hvis du ønsker at bruge indsamlingsbøsser i forbindelse med din indsamling, skal du være opmærksom på følgende:

  • Du skal følge nævnets retningslinjer for indretning og tømning. Du kan læse retningslinjer for indsamlingsbøsser her (PDF).
  • Du skal informere nævnet om indsamlingsbøssernes placering, også hvis placeringen ændres.
  • Placeres de ved en virksomhed, skal nævnet oplyses virksomhedens CVR-nr.
  • Hvis du ønsker at opstille indsamlingsbøsser fast i det offentlige rum, kræver det en tilladelse fra kommunen. Du skal som indsamler selv kontakte kommunen og søge om tilladelse.

Særligt for hus-og / eller gadeindsamling

Der gælder nogle særlige retningslinjer for hus- og/eller gadeindsamlinger. Her skal du være opmærksom på følgende:
  • Indsamlingen skal finde sted i tidsrummet fra kl. 10 til kl. 18 
  • Børn under 11 år må ikke anvendes som indsamlere, og børn mellem 11 og 18 år må kun anvendes til husindsamling, hvis de følges to og to, eller hvis de er i følgeskab med en voksen
  • Husindsamling må kun finde sted én gang hos hver husstand.