Forelæg en sag for Retslægerådet

Du kan sende til Retslægerådets sekretariatet via minretssag.dk (civile sager) eller på mail til retslaegeraadet@retslaegeraadet.dk. Fremsendelsen bør ske ved anvendelse af tunnelkryptering eller med Digital Post.

Sender man større filer med Digital Post (f.eks. i e-Boks) kan de fejle med det resultat, at Retslægerådets sekretariat ikke modtager sagen.

Retslægerådets sekretariat sender altid en kvittering med oplysning om vores sagsnr. og sagsbehandlingstid. Hvis du ikke modtager en kvittering, kan du ikke være sikker på, at sagen er modtaget i sekretariatet.

Hvis der følger billedmateriale med på CD/USB til en sag, skal du sende det samtidig med, at vi får adgang til sagsakter på f.eks. minretssag.dk. Billedmaterialet skal sendes på et krypteret USB-stik. I følgeskrivelsen skal du henvise til rettens BS nr./ myndighedens sagsnr., så vi kan koble billedmateriale sammen med rette sag.

Vejledninger og tjekliste

Retslægerådets sekretariatet har lavet vejledninger til forelæggelse af civile sager for Retslægerådet og til forelæggelse af sager fra offentlige myndigheder for Retslægerådet. Du finder vejledninger herunder.

Vejledning til forelæggelse af civile sager

Vejledning til forelæggelse af sager fra offentlige myndigheder

Som supplement til vejledningerne har vi lavet en tjekliste til fremsendelse af sager til rådet. Formålet med tjeklisten er at sikre, at vi modtager alt relevant materiale for at kunne behandle sagen. Hvis vejledningen ikke følges, tages der forbehold for at returnere sagen til den hørende myndighed med en bemærkning herom. Du finder tjeklisten herunder.

Tjekliste til brug ved forelæggelse af sager for Retslægerådet