Regnskabsaflæggelse

Civilstyrelsen er tilsynsmyndighed for alle ikke-erhvervsdrivende fonde, der også kendetegnes ved at være almennyttige. På denne side kan du finde vejledning og hjælpeværktøjer til fondens årlige regnskabsaflæggelse.

God regnskabsskik

Der stilles krav om, at ikke-erhvervsdrivende fonde aflægger deres årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik. Nedenstående tjekliste skal ses som et hjælpeværktøj til fondene i forbindelse med deres årlige regnskabsaflæggelse i forhold til at efterleve af god regnskabsskik. 

Tjeklisten er udarbejdet med baggrund i gældende lovgivning, de fondsretlige grundsætninger samt Civilstyrelsens praksis på området. Det er ikke et krav fra Civilstyrelsens side, at man bruger tjeklisten. Det er udelukkende en mulighed, som fonden kan vælge at benytte sig af. 

Du finder tjeklisten God regnskabsskik her.