Fonde

Civilstyrelsen er fondsmyndighed for alle ikke-erhvervsdrivende fonde. Civilstyrelsen fører som fondsmyndighed tilsynet med, at fondsloven overholdes.

Ofte stillede spørgsmål

Aktuelt

Om Fonde

Kontoret behandler sager om og fører tilsyn med ikke-erhvervsdrivende fonde. Kontoret behandler også ansøgninger om udlændinges erhvervelse af fast ejendom.

 

Om Fonde 

Kontakt

Fondskontoret kan kontaktes på 

Email: civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk

Telefon: 33 92 33 34