Dansk Folkehjælp

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Brovejen 4, 4800 Nykøbing F - CVR 20553413.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.folkehjaelp.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn), Salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Dansk Folkehjælps humanitære hjælpearbejde, herunder feriehjælp, julehjælp, konfirmationshjælp, skolestarthjælp, fødselsdagshjælp, netværksskabende aktiviteter for børn/unge, familier og ældre, økonomisk rådgivning, organisationens aktiviteter indenfor forebyggelse- og førstehjælpsområde, international udviklingshjælp, international nødhjælp og organisationens katastrofefond.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00694.