Foreningen Det Sociale Netværk

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Østergade 5, 3., 1100 København K - CVR 31920124

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.detsocialenetvaerk.dk), sociale medier (Facebook), merchandise og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens projekter, der har fokus på den forebyggende indsats målrettet psykiske sårbare borgere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023, 30. juni 2024 og 30. juni 2025.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00670