Nenkashe, Støttteforeningen til Nenkashe Educational Center

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Rolighedsvej 22, 2. tv., 1958 Frederiksberg C - CVR 33662165

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.nenkashe.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.82097) og kontooverførsel (Reg.2112 Konto 4383326120)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for skolegang for masai-piger i Kenya, der er flygtet fra omskæring og barneægteskab i deres landsbyer. Herudover til forsonings –og oplysningsarbejde i pigernes familier og landsbyer, samt til 2. årlige 3 dags seminar for alle pigerne.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til pigernes skolegang de følgende år.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04582