Maternity Foundation / Fondet

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Forbindelsesvej 3, 2100 København Ø

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.maternity.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De Indsamlede midler anvendes til fordel for Maternaty Foundations arbejde i Afrika, hvor organisationen arbejder på at begrænse mødre dødelighed i Afrika.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00301