KFUK'S SOCIALE ARBEJDE

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Niels Hemmingsens Gade 10, 2., 1153 København K

www.kfuksa.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kfuksa.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til at nå KFUK’s Sociale Arbejdes målgrupper – udsatte mennesker i Danmark, med særligt fokus på danske og udenlandske kvinder, der kan være ramt af social udsathed, misbrug og prostitution i forskellig grad. Det sker både gennem støtte til aktuelle projekter, til arbejdet i de lokale institutioner og til det understøttende arbejde på organisationens hovedkontor.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00388