Ugandas Børn

08-05-2021

Kontaktoplysninger

Hessum Bygade 10, 5450 Otterup, CVR 40329684

Indsamlingsperiode

Fra den 9. maj 2020 til den 8. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.serascaringplace.dk), online ind-samlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 589258) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til foreningens mål omkring at fremtidssikre tidligere og nuværende børn i Uganda. Herunder betaling af skolegebyrer, hospitalsregninger samt på længere sigt at kunne opføre et hus i Uganda til børnene.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, eller formålet ikke kan opfyldes skal de overskydende midler overføres til NGOén Seras Caring Place i Uganda.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 8. november 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02446