Herlufsholm Skole og Gods

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Herlufsholm Alle 170, 4700 Næstved – CVR 85896318  

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.herlufsholm.dk, www.alumni.herlufsholm.dk),

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.129850)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Herlufsholm skoles udvikling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02915