Riders With Heart

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Hasselvej 49, 2740 Skovlunde, CVR 38201840

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.riderswithheart.com), online indsamlingsplatform (Betternow), sociale medier og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for børn og unge, der kæmper med livet enten fysisk eller mentalt på børneafdelinger og væresteder rundt omkring i Danmark. De indsamlede midler anvendes hovedsageligt til events, der giver børnene en oplevelse. I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler doneres til specifikke formål på børneafdelingerne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02124