DEN BLÅ PLANET, DANMARKS AKVARIUM

31-12-2020

Kontaktoplysninger

DEN BLÅ PLANET, DANMARKS AKVARIUM, Jacob Fortlingsvej 1, 2770 Kastrup

CVR. 64050028

Indsamlingsperiode

Fra den 17. april 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.denblaaplanet.dk) og sociale medier (Facebook, LinkedIn).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for dyrehold til Den Blå Planets dyr, som er ramt som følge af Corona-krisen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02360