Dansk-Indisk Børnehjælp

05-10-2020

Kontaktoplysninger

Borups Allé 29, 2200 København N - CVR. 21903493.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 5. oktober 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.danskindisk.dk) og sociale medier (Facebook).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for projekter og programmer i Indien i henhold til vedtægtsbestemte formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 5. april 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-701-00175