Walking for Water

31-12-2019

Kontaktoplysninger

Holbergsvej 61, 6000 Kolding - CVR 36641908

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.walkingforwater.dk), sociale medier og merchandise.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 11649882)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for almennyttige vandrelaterede udviklingsprojekter

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 4. april 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03330