POST/TELE MUSEUMSFOND

31-12-2026

Kontaktoplysninger

Øster Allé 1,  2100 København Ø  CVR

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2026.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.enigma.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne  skal  anvendes  til  fordel  for  opfyldelse  af  fondens  vedtægtsbestemte formål: at drive museumsvirksomhed inden for post- og teleområdet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00971