Dansk Blindesamfund

31-07-2026

Kontaktoplysninger

Blekinge Boulevard 2

2630 Taastrup

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2023 til den 31. juli 2026.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.blind.dk og indsamling.blind.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram og LinkedIn), postomdeling/flyers, SMS/mail. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens formål, der er at varetage blinde og svagsynedes interesser for herigennem at sikre ligestilling med andre borgere i samfundet og mulighed for selvbestemmelse over eget liv og tilværelse. Dette søges blandt andet opnået ved at fremme forebyggelse og behandling af øjenlidelser, herunder støtte til forskning i årsager til øjenlidelser.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-72-00916