Røde Kors

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Blegdamsvej 27, 2100 København Ø - CVR-nr.: 20700211

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events, samt via hjemmeside/donationsmodul (www.rodekors.dk og egenindsamling.rodekors.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og TV.

 De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Røde Kors’ hjælpearbejde til fordel for udsatte mennesker i Danmark og rundt omkring i verden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00688