Orangutang Fonden

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Amagertorv 13, 1160 København K - CVR 36995947.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for beskyttelse af orangutanger og deres oprindelige levesteder eller lignende økosystemer i Indonesien og Ma-laysia samt genudsættelse af orangutanger og retablering af deres levesteder. De indsamlede midler skal endvidere anvendes til udvikling i lokalbefolkningen, primært i Indonesien, der sigter mod social, økonomisk og naturressourcemæssig bæredygtighed, samt oplysning om den kritiske situation, der gør sig gældende i forhold til den vilde orangutangs overlevelse og rydning af dens levested, regnskoven.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00706.