New Life Outreach Danmark

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Sagavej 5, 3700 Rønne - CVR 25085396.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.nlo.dk, www.newlifeschools.org), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og radio/TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger, PayPal og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for New Life Outreach Danmarks vedtægtsbestemte formål: at fremme kristen mission og diakoni i Danmark, Afrika og øvrige udland. Derudover på et kristent grundlag at støtte og drive hjælpevirksomhed, herunder nødhjælps-, sociale-, udviklings-, undervisnings- og skoleprojekter, blandt nødlidende fortrinsvis i afrikanske lande, men eventuelt også i andre lande, hvor nød måtte forekomme

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00785.