Kvisten

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Baldersvej 10, 8850 Bjerringbro - CVR 30464192.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kvistene.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook og Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Kvistens vedtægtsbestemte formål:
At tilbyde psykoterapeutiske individuelle samtaleforløb eller psykoterapeutiske gruppeforløb til personer, der har været udsat for seksuelle overgreb inden de er fyldt 18 år.
At tilbyde støtte og rådgivning til personer, der har været udsat for seksuelle overgreb og til pårørende.
At virke for seksuelt overgrebenes interesser bl.a. gennem dialog med politikere, behandlere, offentlige myndigheder og pressen.2
Via samarbejde med beslægtede foreninger at synliggøre omfanget af seksuelt misbrug og de problemer, der knytter sig hertil.
At arbejde for at sikre et landsdækkende psykoterapeutisk tilbud til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb.
At kunne udvikle og indgå i forebyggende initiativer

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00764.