KFUM's Sociale Arbejde i Danmark

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Højskolevej 3, 5500 Middelfart - CVR 40248919.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, kirkelig kollekt, postomdeling/flyers, digitale nyhedsbreve/magasiner/foldere og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for KFUM's Sociale Arbejde i Danmarks vedtægtsbestemte formål: at yde en diakonal og social indsats og bidrage til at skabe værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00780.