Hillsong Denmark

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Vermlandsgade 51, 2300 København S - CVR 34748446

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser (i kirken ved gudstjenester) og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hillsong.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier og radio/TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Hillsong Denmarks vedtægtsbestemte formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00874