Gigtforeningen

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Gentoftegade 118, 2820 Gentofte - CVR 42061611.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og radio/TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til at støtte bekæmpelse af led-, ryg- og muskellidelser og deres følger bl.a. gennem:
At udbedre kendskabet til gigtsygdomme, forebyggelse, følger og behandling
At arbejde for bedre muligheder for mennesker med gigt
At yde støtte til mennesker med gigt
At støtte forskning i gigtsygdomme

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00793.