Foreningen Roskilde Festival

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Havsteensvej 11, 4000 Roskilde, CVR nr. 39122715

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025. 

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/do-nationsmodul (https://www.roskilde-festival.dk/da og https://www.roskilde-festival.dk/da/tickets/), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og Instagram) og merchandise. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for initiativer, der er til gavn for børn og unge, samt at støtte humanitært, andet alment velgørende, almennyttigt og kulturelt arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00867