Det Danske Spejderkorps

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Arsenalvej 10, 1436 København K - CVR 46071611.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.dds.dk) og online indsamlingsplatform (Betternow).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Det Danske Spejderkorps´arbejde for at fremme spejderaktiviteter i hele Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2024, 2025, 2026.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00671.

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1