Bibellæser-Ringen i Danmark

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Korskærvej 25, 7000 Fredericia CVR-nr.: 30132564

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.blr.dk), sociale medier, postomdeling/flyers og SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for organisationens drift og dækning af udgifter til udvikling af nye projekter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00720