Kræftens Bekæmpelse

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Strandboulevarden 49, 2100 København Ø - CVR 55629013.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.cancer.dk, wwwknaek.cancer.dk, www.lotteri.cancer.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, LinkedIn og Instagram), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for kræftforskning, patient- og pårørendestøtte og forebyggende oplysning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00704.