Varde Miniby Fonden

14-04-2024

Kontaktoplysninger

Diget 17, 6800 Varde - CVR 37624683

Indsamlingsperiode

Fra den 15. april 2023 til den 14. april 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.vardeminibyfonden.dk), sociale medier (Facebook) og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 918511) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13111685).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til udgifterne forbundet med udskiftning til nyt skiffertag på Minimurernes Hus på Lundvej 4, 6800 Varde, samt til reducering af gæld.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til indsamlingens minimumsmål, dvs. udskiftning af taget på Minimurernes Hus på Lundvej 4, 6800 Varde.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til Varde Miniby Fondens vedtægtsbestemte formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06151