TIAPS6990 ApS

13-03-2024

Kontaktoplysninger

Skolegade 1, 6990 Ulfborg - CVR 42982873

Indsamlingsperiode

Fra den 14. marts 2023 til den 13. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår online indsamlingsplatform (Gofundme) og sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 750401) og kontooverførsel (reg.nr.: 7135 kontonr.: 1050936).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for operation af fjernelse af paraffinolie i kroppen , samt smertebehandling og livsforlængende behandling.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes ved død, skal midlerne i stedet anvendes til skal pengene gå til hans lille søn på 4 år til dækning af hans fremtid.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06095