Somali Youth For Youth

16-03-2024

Kontaktoplysninger

Midtfløjene 38X, st. 2., 2700 Brønshøj - CVR 39517809

Indsamlingsperiode

Fra den 17. marts 2023 til den 16. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook og Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 201206).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for et lokalt børnehjem i Mogadishu, herunder til at forbedre vilkårene og mulighederne for forældreløse og gadebørn i Somalia, samt til støtte for unge piger fra ressourcesvage familier, så de kan få bedre uddannelsesmuligheder og mulighed for at bryde ud af fattigdommen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06119