Muslimsk Reform Center

31-03-2024

Kontaktoplysninger

Storkebakken 11, 2400 København NV, CVR 33437870

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2023 til den 31. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier og SMS/mail. 
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 918285) og kontooverførsel (reg.nr.: 4280 kontonr.: 3114821063).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for køb af ejendom/lokaler til aktivitetsbrug til unge og ældre i menigheden. 
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til mindre ejendom/lokaler eller til drift og vedligehold af eksisterende lokaler.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til drift og vedligehold af ejendom/lokaler/forening.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06240