Landsforeningen Spor

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C, cvr 31351901

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.landsforeningenspor.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 983010) og kontooverførsel (reg.nr.: 5328 kontonr.: 0000249586).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til Landsforeningen Spors aktiviteter, der skal understøtte arbejdet for at bedre vilkår for voksne med senfølger af seksuelle overgreb, netværk for senfølgeramte og synliggørelse af senfølgeproblematikken.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-07222