Landsforeningen for cerebral parese. CP Danmark - tidligere Spastikerforeningen

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup - CVR 20248815

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.cpdanmark.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Twitter, Instagram), merchandise, postomdeling, mails og pjecer.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for CP Danmarks arbejde, hvis formål er at skabe de bedst mulige forhold for mennesker med cerebral parese og deres familier.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-72-00647

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1