Komité - Fri Natur

28-02-2024

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Lene Stentoft, Inge Pia Slot og Joachim Parbo.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2023 til den 28. februar 2024

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.frinaturdanmark.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), merchandise, postomdeling/flyers og SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 903553) og kontooverførsel (reg.nr.: 1687 kontonr.: 3233407533).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til advokatbistand, markedsføring, events, foredrag, oplysningskampagner, kørsel, kontingent til friluftsrådet samt annoncering.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05982