Komité - FAIM

16-05-2024

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Michael Køhler, Bente Buus Nielsen og Charlotte Lindvig Jensen.

Indsamlingsperiode

Fra den 17. maj 2023 til den 16. maj 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.faim.dk), online indsamlingsplatform (www.betternow.org), sociale medier (SoMe), og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 98418) og kontooverførsel (reg.nr.: 9174 kontonr.: 4130069954).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for foreningens oplysende arbejde for og med Autoimmune Sygdomme, herunder fremme arbejdet med udsatte børn og unge, forskning, samarbejde omkring konferencer og priser.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06302