Inge Lehmann skolens støtteforening

30-10-2024

Kontaktoplysninger

Munkevej 21,  7080 Børkop  CVR 44186012

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2023 til den 30. oktober 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.ingelehmannskolen.dk)
  • sociale medier (Facebook og Instagram)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 987515) og kontooverførsel (reg.nr.: 9133 kontonr.: 1016567).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at starte og støtte en friskole.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til at støtte andre skoler og institutioner for højtbegavede børn i Danmark.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til fordel for børn og unge.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06970