Højskoleophold - så Daniel kan bevare sit danske statsborgerskab

31-03-2024

Kontaktoplysninger

Indsamlingen foretages af Helle Dioni

Indsamlingsperiode

Fra den 15. september 2023 til den 31. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • online indsamlingsplatform (GoFundMe)

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 0555 kontonr.: 204019).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til et "long term" ophold på Den Internationale Højskole i Helsingør, samt rejseomkostninger og lommepenge for en spanskboende dansk ung mand - Daniel Zethner Møller - der skal opholde sig 90 dage i Danmark før sit fyldte 22. år for at bevare sit danske statsborgerskab.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne bruges til anden form for ophold i Danmark for Daniel.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06687