Geel MTB Sporlaug

30-04-2024

Kontaktoplysninger

Vestre Paradisvej 10,  2840 Holte

Indsamlingsperiode

fra den 1. maj 2023 til den 30. april 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • sociale medier (Facebook)
  • annoncering på skilte og tøj

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at forbedre og vedligeholde mountain bikesporet i Geels Skov.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til forbedringer med betalt entreprenør.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06324