Fulton Fonden

31-10-2024

Kontaktoplysninger

Anders Sørensens Vej 13, 7884 Fur, cvr 34682445

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2023 til den 31. oktober 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.fulton.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook og Instagram)
  • salg/auktion
  • merchandise
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 697070) og kontooverførsel (reg.nr.: 6857 kontonr.: 0001153748).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for fondens vedtægtsbestemte formål: At fremme almennyttigt arbejde, herunder kulturelt og socialpædagogisk ungdomsarbejde, i forbindelse med sejlfartøjer ved blandt andet i videst muligt omfang at varetage og sikre driften af skonnerten Fulton og beslægtede aktiviteter i samarbejde med Nationalmuseet, der ejer skonnerten Fulton. Ved brug af skonnerten Fulton eller andet lignende fartøj er det tillige hensigten at fremme forståelsen for søfartens vilkår før og nu. Fondens formål er almennyttigt/velgørende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06894