Fonden Sct. Hans Have

10-04-2024

Kontaktoplysninger

Bistrup Alle 36, 4000 Roskilde - CVR 43644742

Indsamlingsperiode

Fra den 11. april 2023 til den 10. april 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.scthanshave.dk), online indsamlingsplatform (www.onlinefundraising.dk), sociale medier og postomdeling/flyers (plakater på stedet).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 554099).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for Fonden Sct. Hans Haves vedtægtsbestemte formål.
Fondens formål er at fremme mental sundhed gennem natur, kultur og inkluderende arbejdsfællesskaber. Fondens formål er derudover at fremme afstigmatisering, recovery, rehabilitering og modvirkning af institutionsskader for patienter fra psykiatrien. Fondens formål er almennyttigt og velgørende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06180