Dansk Dystoniforening

31-05-2024

Kontaktoplysninger

Vestergade 105, 8464 Galten - CVR 3204069

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2023 til den 31. maj 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.danskdystoniforening.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 60540348) og kontooverførsel (reg.nr.: 5393 kontonr.: 251784).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for Sociale arrangementer for medlemmerne (patientforening).

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06335