Augustenborg-Bro Frivillige brandværn

30-04-2024

Kontaktoplysninger

Langgade 22, 6440 Augustenborg - CVR 35692592

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2023 til den 30. april 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.aug-brand.dk), sociale medier (Facebook) og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 38666) og kontooverførsel (reg.nr.: 7931 kontonr.: 1188340).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Augustenborg-Bro Frivillige brandværns arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05876